Om de POP3-subsidie Jonge landbouwers te kunnen krijgen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent jonger dan 41 jaar als u de subsidie aanvraagt. We gaan uit van de datum waarop de aanvraag bij ons binnen is. Voorbeeld: U verstuurt op 20 december uw aanvraag voor de subsidie. Als u op 21 december 41 jaar wordt, dan voldoet u aan deze voorwaarden.
 • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U bent voor het eerst bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U doet de investering voor het landbouwbedrijf waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd. De NVWA controleert hierop.
 • U heeft voor lange tijd zeggenschap over het landbouwbedrijf. Dit heeft u alleen of samen met andere landbouwers. Het gaat hierbij om beslissingen die een of meer jonge landbouwers nemen over het beheer, de voordelen en de financiële risico’s.

Huurkoop en lease

Voor kosten van huurkoop van nieuwe machines en installaties kunt u subsidie krijgen. Heeft u deze kosten opgegeven? Dit zijn de voorwaarden:

 • De huurkoopovereenkomst stopt op 31 december 2028.
 • U krijgt alleen subsidie over de huurkooptermijnen die u voor 1 april 2023 heeft betaald.
 • Wanneer u een vaststelling aanvraagt, krijgt u alleen subsidie voor de kosten die op dat moment zijn betaald. U hoeft niet alle termijnen van de huurkoop helemaal af te betalen als u de vaststelling verstuurt.
 • Op de huurkoopovereenkomst staat de einddatum van de huurkoop.
 • Op de huurkoopovereenkomst staan de datums van alle betaaltermijnen.
 • Voor btw en rente krijgt u geen subsidie.

Toetsing vakbekwaamheid van de aanvrager

U heeft een landbouwkundige opleiding afgemaakt of een opleiding die hierop lijkt. Dit is een officiële opleiding. Of u heeft minimaal 3 jaar ervaring met het werken op een landbouwbedrijf.

Tweedehands of nieuwkoop

Voor tweedehands machines en installaties krijgt u geen subsidie. U heeft alleen recht op subsidie als het om nieuwkoop gaat.

Vervangingsinvesteringen

Een verbetering of verduurzaming van een machine of installatie valt niet onder een vervangingsinvestering.

Voorbeeld: U heeft een oude heftruck die op diesel rijdt en aan vervanging toe is. De nieuwe heftruck waarin u interesse heeft is een elektrische heftruck. U kunt dan subsidie krijgen voor deze investering. Het is geen vervangingsinvestering omdat het om een duurzame machine gaat.

 

Categorie Investeringscategorie Punten
1 Zonnepanelen 6
2 Windmolen 4
3 Mestvergister (incl. mestverwerkingsinstallatie als extra meerkosten, levert geen extra score op) 6
4 Warmtekracht werkend op biomassa 6
5 Warmtekracht werkend op fossiele brandstof 4
6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
7 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering incl. GPS/GIS apparatuur 8
8 Mestscheidingsinstallaties (incl. mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
9 Machine voor niet kerende grondbewerking 10
10 Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk 10
11 GPS voor koeien, automatische selectiepoort weiden en oversteekplaats (waaronder koetunnel) 7
12 Koematrassen 6
13 Varkensvriendelijke vloeren 6
14 Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
15 Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
16 Warmtewisselaar, warmtepomp of aardwarmtesysteem in stallen voor veehouderij 6
17 Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt 8
18 Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 9
19 Emissiearme vloeren melkveehouderij(urine en mest scheidende vloeren) 7
20 Biobed of biofilter 5
21 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
22 Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal 6
23 Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij 6
24 Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser 5
25 Potafdekinstallatie voor de boom- vaste planten- of sierteelt 5
26 Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten 6
27 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 5
Call Now Button